gwmc

Greater Warangal Municipal Corporation

Online Trade License Applications


Home
Login

Apply New Trade License

Search Application Status


Trade License Dashboard

Trade License SI Wise

Trade License Download

Trade License Search

Trade License Payment

Trade DCB

Trade Rates

Trade Day Wise Colelction

User Guide

TRADE APPLICATIONS SI WISE

S.No.SI NameTotal ApplicationsPending Within SLAPending Beyond SLAResolved Within SLAResolved Beyond SLARejected
1SHYAM SUNDER M442 0 0 3864610
2UPENDER K623 1 1 5722524
3ANIL KUMAR POLEPAKA1171 3 4 10737120
4NAGABHUSHANAM R192 1 0 1612010
5YADAIAH.A347 1 1 3013014
6BHEEMAIAH J562 0 1 5162916
7ELLASWAMY N,UMS337 4 1 3071213
8SAMBAIAH M311 0 1 2741323
9BHASKAR P584 2 0 5333811
10KARUNAKAR.S371 1 0 3184111
11SHYAM RAJ CHENNURI 737 2 5 6802723
12ESRAM SREENU236 2 2 1793122
13DHARAM SINGH K439 4 0 3743724
14SURESH.P127 2 0 104138
15NARENDER B604 1 2 5553115
16KUMARASWAMY L518 2 0 4444527
17SUNIL KUMAR JANNU245 1 1 2072511
 Totals784627196984534282