gwmc

Greater Warangal Municipal Corporation

Online Trade License Applications


Home
Login

Apply New Trade License

Search Application Status


Trade License Dashboard

Trade License SI Wise

Trade License Download

Trade License Search

Trade License Payment

Trade DCB

Trade Rates

Trade Day Wise Colelction

User Guide

TRADE APPLICATIONS SI WISE

S.No.SI NameTotal ApplicationsPending Within SLAPending Beyond SLAResolved Within SLAResolved Beyond SLARejected
1SHYAM SUNDER M495 3 0 4294914
2UPENDER K735 4 2 6722532
3ANIL KUMAR POLEPAKA1386 5 0 12847324
4NAGABHUSHANAM R244 1 0 2062611
5BHEEMAIAH J737 0 0 6823421
6ELLASWAMY N,UMS446 0 2 4072116
7SAMBAIAH M428 2 0 3881523
8KARUNAKAR.S469 4 1 4023824
9BHASKAR P871 4 3 8004915
10SHYAM RAJ CHENNURI 902 0 4 8423026
11ESRAM SREENU330 4 0 2613827
12DHARAM SINGH K564 4 4 4794235
13SURESH.P284 0 0 241367
14NARENDER B828 0 1 7505126
15KUMARASWAMY L652 2 0 5665331
16SUNIL KUMAR JANNU332 0 0 2942513
 Totals970333178703605345