gwmc

Greater Warangal Municipal Corporation

Online Trade License Applications


Home
Login

Apply New Trade License

Search Application Status


Trade License Dashboard

Trade License SI Wise

Trade License Download

Trade License Search

Trade License Payment

Trade DCB

Trade Rates

Trade Day Wise Colelction

User Guide

TRADE APPLICATIONS SI WISE

S.No.SI NameTotal ApplicationsPending Within SLAPending Beyond SLAResolved Within SLAResolved Beyond SLARejected
1SHYAM SUNDER M431 0 0 3754610
2UPENDER K617 1 2 5672522
3ANIL KUMAR POLEPAKA1124 5 1 10287119
4NAGABHUSHANAM R191 0 0 1612010
5YADAIAH.A336 1 1 2913013
6BHEEMAIAH J542 1 0 4982914
7ELLASWAMY N,UMS318 0 0 2931213
8SAMBAIAH M308 0 1 2711323
9BHASKAR P563 0 0 5143811
10KARUNAKAR.S361 0 0 3094111
11SHYAM RAJ CHENNURI 711 3 3 6552723
12ESRAM SREENU227 4 0 1703122
13DHARAM SINGH K412 0 0 3513724
14SURESH.P120 0 0 99138
15NARENDER B597 0 2 5503015
16KUMARASWAMY L493 3 0 4234522
17SUNIL KUMAR JANNU233 0 1 1962511
 Totals758418116751533271