Helpline Toll Free Number
Home  |  GWMC Login  |  e-Office  |  Wardwise Profile  |  Contact Us

A.Sukadha , UDRI   (50000 to 1 Lakh Dues List)

SLNOHOUSENONAMECLPTCLWCFINESTOTAL
1#8-2-67V.NARSAIAH,V.KEDARISHWAR&V.SRINIVASULU8992018008991100711
2#8-2-84J.RAJESHWAR RAO &LAXMINARAYANA558920838464276
3#8-2-98ARYA VYSYA SAMGAM719121800073712
4#8-2-101G.SRISHAILAM515320927760809
5#8-2-104P.AMARNATH50235180090652941
6#8-2-117M.KOTILINGAM857680085768
7#8-2-131BHAGVANDAS SONI & OTHERS502880477855066
8#8-3-78LAXMINARAYANA BOHARA74003720021849103052
9#8-3-93B.VEERABHADRA RAO6668401067177355
10#8-3-95JAYAPRAKASH & OTHERS96842015495112337
11#8-3-99 & 99/1/1M.SUREKHA97152020079117231
12#8-3-109P.SATHISH73620078474404
13#8-3-155THOTA CHANDRAIAH51927180066054387
14#8-4-20K.VISHALAXMI502731800231054383
15#8-4-110 TO 112SATYANARAYANA MANDADA CHARITABLE TRUST90148014423104571
16#8-4-122P.SHANKARAIAH713941800073194
17#8-4-125PRADAN KARAN RAJ729341800656281296
18#8-5-29 & 30K.VENKATESHWARLU5865418001180472258
19#8-5-33T.KARUNAKAR658121800067612
20#8-6-4 TO 9AKARAPU RAJA CHENNA VISHWESHWAR RAO7246054001595093810
21#8-7-99BOLLAM SADANANDAM & BOLLAM BHAVANEESHWAR9894818001858102606
22#8-8-13 & 14K.SURYANARAYANA REDDY639340367267606
23#8-8-88 & 89AYODYA BAI MUNDADA514641800411657380
24#8-8-217/1SRI VISHWEH\SHEARA SAMKRUTHA ANDHRA COLLEGE9217208757100929
25#8-9-1V.NARENDER REDDY811121800892291834
26#8-9-111 & 111/1G.MANJULA7738818001160990797
27#8-9-126K.KANTHAMMA6552801803683564
28#8-9-145CH GANESH & HIMABINDU593281800409065218
29#8-9-183THOTA VAIDYANATH569281800058728
30#8-10-17V.BHAGYA LAXMI779340425082184
123
Designed & Maintained by IT DEPT – GWMC
Follow on Us
Follow on Us
About Us  |   History  |   Download  |   e-News Letter  |   FAQ  |  
Copyright @ 2013 gwmc.gov.in All rights Reserved